Rozvod vo Vietname

Rozvod je zánik manželstva podľa rozsudku súdu na žiadosť manželky alebo manžela alebo manželky, zrušenie záväzku a zodpovednosti manželstva a iných občianskych obmedzeniaSúd je jediný orgán je zodpovedný za rozhodnutie uzavretie manželstva manželia. O rozvod petíciu v VietnamDivorce petíciu vo Vietname zahŕňajú: Rozvod petíciu formu. Sobášny list (originál alebo overené kópie, ak manželstvo registrácia v cudzej krajine). Kópia rodného listu (v prípade, že sú deti) Kópie dokumentov z vlastníctva aktív (v prípade akejkoľvek nehnuteľnosti úsek). Ak manželia zosobášení vo Vietname, potom jedna strana skončiť v zahraničí(nie nájsť adresu, osvedčenie o miestnej samosprávy na takéto strany boli ukončiť v zahraničí a odstrániť jeho meno v rodine kniha je potrebné. Potvrdenie o zaregistrovaní manželstva bol anotované (zaznamenané) v evidencii o osobnom stave veciach, ak manželia prihlásili svoje manželstvo podľa zahraničných predpisov. Rozvodové konanie v prípade manželov chýba: manželka alebo manžel môže požiadať Súd, aby vyhlásil manželom alebo manželkou chýba a požiadať súd o rozvod.